Bezpečnost potravin

Podmínky přijetí brazilského hovězího masa Evropskou unií

Vydáno: 27. 11. 2008
Autor:

Brazilské hovězí maso není stále ještě přijímáno Evropskou unií.

V současné době stále ještě platí podmínky omezující přístup brazilského hovězího masa na evropský trh. Na kvalitu masa jsou kladeny požadavky prostřednictvím evropských bezpečnostních standardů. Evropský komisař pro zemědělství rovněž sdělil, že zákaz dovozu tohoto masa z Brazílie není záležitostí obchodu, ale je ovlivněn potřebou podporovat spotřebitelskou důvěru.
Očekává se, že Evropská unie bude napomáhat producentům brazilského hovězího masa, kteří se chtějí zaměřit
na plnění evropských požadavků. Nicméně komisař vyloučil možnost jakéhokoli povolení v nesouladu s aktuálním inspekčním režimem. Je nezbytné, aby kdokoli, kdo chce vyvážet do Evropské unie musí splňovat její bezpečnostní standardy. Jsou zcela na místě, protože je bezpodmínečně vyžadují koneční evropští spotřebitelé. Na trhu, kde sledování bezpečnosti potravin odhalilo již mnoho škod, jsou základem vysoké standardy, které tvoří nezbytné základy pro udržení důvěry spotřebitelů. Proto musí být zajištěno splnění standardů pro veškeré dovozy do Evropské unie. Výrobci se setkávají s vysokými standardy stanovenými evropskými spotřebiteli. Proto musí veškeré dovozy odpovídat těmto standardům z hlediska dohledatelnosti, bezpečnosti potravin a welfare zvířat.