Bezpečnost potravin

Podíl mléka na úhradě vitamínu A

Vydáno: 6. 2. 2007
Autor: pospisilova

Zdroj: Ing. C. Perlín, CSc.

Konzum nízkotučného mléka není spojen s rizikem hypovitaminosy vitaminu A a dalších vitaminu rozpustných v tucích.
            Hlavním argumentem pro doporučení na spotřebu plnotučného mléka je to, že odtučněním se spolu s mléčným tukem oddělí i vitaminy rozpustné v tucích, tedy především vitamin A.
            Orientační propočet podílu jednotlivých zdrojů na spotřebě vitaminu A v hodnotách retinolekvivalentů, který provedl VÚZE, ukázal, že v porovnání s rokem 1989 poklesla spotřeba retinolekvivalentů v mléčných výrobků na prahu 21.století celkem na 74,6 %, u tekutého mléka toto snížení činilo 50,5 %. Tato hodnota se zdá být hrozivá, pokud bychom si neuvědomili, že konzumní mléko se podílelo na úhradě vitaminu A z komodity mléko a mléčné výrobky pouze z 10,7 % v r 1998 , ale z 15 % v r. 1989. Tedy kromě absolutního poklesu příjmu vitaminu A mlékem a mléčnými výrobky došlo také k restrukturalizaci v příjmu, a to zejména nárůstem podílu vitaminu A z přírodních sýrů, což je pozitivní proces. Celkově mléko na mléčné výrobky hradily v r. 1989 18,0 % spotřeby vitaminu A, přičemž jeho hlavními zdroji ve formě provitaminů byly skupiny ovoce a zeleniny (45,3 %) a potravinová skupina tuky (8,3 %) . Ve skupiny tuků se přitom příjem vitaminu A z másla v důsledku jeho absolutního poklesu ve spotřebě snížil o více než 55% větší orientací spotřebitelů na pomazánkové margariny, což vzhledem k jejich fortifikaci vitaminem A by se nemělo projevit na celkové výši spotřeby retinolu. Daleko příznivější zpráva je to, že hlavní zdroj vitaminu A a jeho provitaminů, skupiny ovoce a zeleniny, se spotřebně proti roku výrazně zvýšily, takže problém vitaminu A a jeho nedostatku při vyvážené stravě by se neměl projevit.
 
Autorský článek Ing. C. Perlína, CSc.