Bezpečnost potravin

Podíl masa ve zmrazených rybích výrobcích

Vydáno: 2. 5. 2008
Autor: berankova1

Jak SZPI kontroluje podíl masa ve zmrazených rybích výrobcích. TZ SZPI ze dne 30.4. 2008

Státní zemědělská a potravinářská inspekce dlouhodobě věnuje pozornost prodeji zmrazených rybích výrobků. Před třemi roky byly na trhu běžně k dostání výrobky, které na obale neuváděly podíl rybího masa, ani nepřiznávaly obsah vody. Protože se jednalo o masovou záležitost, řešila inspekce tento problém také jednáním s výrobci z řad členů Potravinářské komory ČR.
 Tlak SZPI přinesl své výsledky, neboť dnes již většina výrobců či distributorů značí tyto výrobky v souladu s předpisy. Je-li na obale výrobku v názvu nebo jinak graficky či obrazově zdůrazněn druh ryby, pak musí být ve složení uvedeno její množství, například v hmotnostních či objemových procentech. Voda musí být ve složení napsána, pokud ji výrobek obsahuje více než pět procent. Přestože ve složení nemusí být konkrétní podíl vody, lze na její množství usuzovat z pořadí jednotlivých složek, neboť ty se uvádějí sestupně podle hmotnosti, nebo z konkrétního podílu rybího masa. Jestliže tedy bude ve složení napsáno „treska 60%, voda, E452…“, znamená to, že spotřebitel si s rybou kupuje téměř 40 % vody. Látka E452 označuje polyfosfáty, které se používají, aby se voda v rybách lépe vázala.
 Ačkoliv tedy došlo k pozitivnímu posunu, ne všichni výrobci tuto povinnost respektují. Výsledky kontrol SZPI odhalují, že skutečný podíl masa je mnohdy menší, než je deklarováno na obale. Ke stanovení obsahu masa v rybích výrobcích SZPI používá laboratorní metodu akreditovanou Českým institutem pro akreditaci.  Pokud analýza prokáže, že výrobek obsahuje méně masa, než je přípustná odchylka měření, zahajuje inspekce s dotyčnou kontrolovanou osobou správní řízení. SZPI přitom může uložit pokutu pouze obchodníkovi, který takový výrobek prodával, nikoliv přímo výrobci, u kterého problém primárně vznikl. Výroba i dovoz potravin živočišného původu totiž spadá do kompetence Státní veterinární správy ČR.  Proto jsou informace o každém takovém případu řešeném potravinářskou inspekcí vždy předávány SVS ČR k došetření.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI