Bezpečnost potravin

Podávání žádostí týkajících se zdravotních tvrzení

Vydáno: 29. 7. 2007
Autor: pospisilova

EFSA vydal směrnici – příručku pro podávání žádostí o schválení zdravotního tvrzení.

Vědecký panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) publikoval dne 26. července 2007 konečnou podobu směrnice – návodu určeného těm, kteří budou žádat o vydání souhlasu k uvádění zdravotních tvrzení na potravinách. Do uvedeného dokumentu byly zapracovány připomínky, které byly v rámci připomínkového řízení podány ze strany zainteresovaných subjektů a členských států EU. V návodu je uvedeno, co musí žádost obsahovat, zejména pokud jde o vědecké údaje a důkazy na podporu tvrzení. Návod, který má sloužit jako pomůcka pro žadatele, je v úplném znění v příloze.