Bezpečnost potravin

Pochybnosti EFSA ohledně některých aromat

Vydáno: 14. 10. 2008
Autor:

Panel CEF zveřejnil stanovisko, podle něhož není dostatek údajů ohledně genotoxického potenciálu pěti aromatických látek.

Úřad EFSA zpracoval v rámci komplexního hodnocení aromatických látek z hlediska rizik pro zdraví již 70 stanovisek. Hodnocení všech aromat má být dokončeno do poloviny r. 2009. Na základě toho má Evropská komise do konce r. 2010 sestavit pozitivní seznam pro používání aromat v EU. Aromatické látky jsou rozděleny do 48 skupin podle chemické podstaty a každá skupina je posuzována odděleně a i s ohledem na důsledky jednotlivých aromat na lidské zdraví. Posuzování začal panel odborníků AFC (panel pro aditiva, aromatické látky, pomocné látky a látky v kontaktu s potravinami), který se nedávno rozdělil na ANS (panel pro aditiva a nutriční látky přidávané do potravin) a CEF (panel pro látky v kontaktu s potravinami, enzymy, aromatické látky a pomocné látky).
Panel CEF, který pokračuje v práci AFC nyní zveřejnil nedostatky v údajích týkajících se pěti aromatických látek: karvon-5, 6 oxid (FL-no: 16.042), butyramid (FL-no:16.049), aminoacetofenon (FL-no:11.008), 5-methylfurfural (FL-no:13.001), 2-benzofurancarboxaldehyd (FL-no:13.031). Tyto látky se v současnosti používají v řadě různých potravin (mléčné výrobky, cukrovinky, výrobky z masa a ryb, alkoholické nápoje). Nedostatky se týkají především informací o genotoxickém potenciálu.
Kromě toho u dalších sedmi látek nelze s jistotou stanovit hodnotu NOAEL, takže jsou nutné další údaje. Jedná se o ochucovací látky používané v kávě, peprmintovém oleji, mléčných výrobcích aj.). Nedostatek údajů o toxicitě, karcenogenitě a vývojové/reprodukční toxicitě je i v případě 1,2,3,4-tetrahydro-6-methylchinolinu [FL-no: 14.149]  přidávaného do mléčných výrobků, tuků a olejů, pečiva, výrobků z masa a ryb (Stanovisko z 31. 1. 2008).