Bezpečnost potravin

Počet ekofarem v Česku se blíží číslu 2000

Vydáno: 16. 2. 2009
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 16.2.2009.

Z aktuálních statistických údajů ekologického zemědělství vyplývá, že ekologické zemědělství v česku se rychle rozvíjí. Počet ekofarem se ke konci loňského roku blížil dvěma tisícům. Ekologicky se hospodaří na výměře téměř 350 000 ha. Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy již přesáhl osm procent.
 
Na konci prosince 2008 hospodařilo v České republice ekologicky 1 946 zemědělských podniků, o 600 farem více oproti loňskému roku, a to představuje meziroční nárůst 48%. Počet výrobců biopotravin se zvýšil z loňských 253 na 422, což znamená nárůst o 66%. Výměra zemědělské půdy dosáhla 341 632 ha a z představuje tak více než 8% z celkové výměry zemědělské půdy. Výměra orné půdy se v letošním roce zvýšila o 20% na současných více než 35 000 ha.
 
„Potvrzuje se, že stabilní státní podpora, a to jak dotační pro zemědělce, tak osvětová a informační směrem ke spotřebiteli, přináší dynamický rozvoj celého sektoru ekologického zemědělství a biopotravin. Spotřebitelé jsou již dostatečně informovaní o přednostech biopotravin a stále více jich biopotraviny kupuje, vysvětlil důvody nárůstu ministr zemědělství Petr Gandalovič.
 
Biopotraviny se stávají samozřejmostí při nákupu českých spotřebitelů. V současné době zná biopotraviny 98% spotřebitelů, kupuje je 39% spotřebitelů, z toho 14 % pravidelně (alespoň jednou týdně). Národní logo BIO, kterým se biopotraviny označují, zná již nadpoloviční většina spotřebitelů.
 
 
Aktuální statistické údaje k 31.12.2008
 
31.12.2007
31.12.2008
Nárůst za leden-říjen 2008
Nárůst
(%)
Počet výrobců biopotravin
253
422
169
70
Počet ekofarem
1318
1 946
628
50
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
312 890
341 632
28 742
10
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
7,35
8,04
0,69
10
Výměra orné půdy (ha)
29 505
35 178
5 673
20
Výměra trvalých travních porostů (ha)
257 899
281 596
23 697
10
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
1 625
 
2 764
1 139
70
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
245
341
96
40
Ostatní plochy (ha)
23 616
 21 753
– 1863
-8

Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe