Bezpečnost potravin

PMWS a PDNS způsobují velké problémy

Vydáno: 18. 7. 2008
Autor:

Virové choroby prasat stále trápí britské chovatele, zejména pak syndromy PMWS a PDNS.

Britský Svaz veterinárních laboratoří (VLA) zveřejnil čtvrtletní zprávu o výskytu choroboplodných zárodků a nemocí v chovech prasat. Na vyhodnocení se podílelo celkem 16 laboratoří.
V rámci diagnostikování odebraného materiálu v měsících říjen až prosinec 2007 činila četnost syndromu PMWS (syndrom multisystémového chřadnutí selat po odstavu) 8,9 %. Podle názoru VLA se jedná o signifikantně stále stejný podíl nemocných zvířat, který od vrcholu, kterého dosáhl v roce 2001, kontinuálně klesá.
Pokles v porovnání s rokem 2006 byl podle názoru vědců způsoben zavedením vakcinace mateřské populace a selat proti PCV2. Tato vakcína se velmi osvědčila v boji proti cirkoviru již v britských výkrmnách prasat.
 
Četnost výskytu syndromu PDNS (syndrom dermatitidy a nefropatie prasat) se v roce 2007 pohybovala okolo 5 % u testovaných vzorků. Tento procentický podíl zůstává již po léta relativně stabilní. Přesné příčiny onemocnění nejsou ještě dostatečně objasněny. Ale existuje zde silná asociace s cirkovirovými infekcemi.
 
PMWS und PDNS bereiten grosse Probleme. Primus, 2008, č. 5, s. 24