Bezpečnost potravin

Plyny produkované houbou proti larvám obaleče jablečného

Vydáno: 26. 2. 2009
Autor:

Směs těkavých látek produkovaných houbou Muscodor albus by se mohla používat k ošetření skladovaných jablek.

Koktejl plynných složek, které poskytuje houba Muscodor albus, by se mohl používat k ošetření skladovaných jablek biologickou cestou a tím i k ochraně proti larvám obaleče jablečného. O výsledcích studie entomologů ze zemědělských výzkumných laboratoří Yakima americké výzkumné organizace ARS (Wapato/USA) informoval německý server fruchtportal.de.
Dřívější studie ukázaly, že směs těkavých látek (alkoholů, esterů aj.), které houba produkuje, usmrcuje dospělce a larvy škůdce brambor Tecia solanivora – motýlka, jehož larvy mohou žírem působit totální škody na hlízách na poli i ve skladech.
První krátkodobé testy neposkytly výsledky srovnatelné s širokospektrálními chemickými přípravky a veškerý potenciál ošetření bude potřeba zjistit ještě v přepravkách na skladování jablek, v nichž bude škůdce po delší časové období vystaven působení „houbových plynů“. Ve 14denním testu bylo u larev obaleče přečkávajících zimu v kokonu, jejichž likvidace je obzvláště obtížná, dosaženo 100% mortality.