Bezpečnost potravin

Platforma EFSA pro konzultace

Vydáno: 16. 6. 2007
Autor: pospisilova

Přehled zasedání platformy EFSA, jejích členů/přidružených členů. Nabídka ke spolupráci EFSA s dalšími subjekty.

Dne 20. června 2005 odsouhlasil management Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vytvoření platformy pro konzultace mezi EFSA a subjekty působícími v oblastech, které souvisejí s potravinovým řetězcem (viz příloha 1 a příloha 2). Tato platforma se schází za účelem výměny názorů a nápadů k určitým problematikám, čímž napomáhá EFSA v jeho činnosti (posuzování rizika a komunikace rizika).
První zasedání platformy se uskutečnilo ve dnech 6.–7. října 2005 (inaugurační zasedání).
 
Přehled dalších zasedání platformy (program, záznam, klíčové prezentace):
* 2. zasedání: 9.–10. března 2006 (jednou z priorit EFSA je výživa)
* 3. zasedání: 20.–21. července 2006
* 4. zasedání: 6. prosince 2006 (přehled práce, kterou vykonal EFSA v oblasti pesticidů)
* 5. zasedání: 26.–27. dubna 2007 (zaměřeno na problematiku klonování a nanotechnologie)
Další zasedání se uskuteční ve dnech 18.–19. října 2007.
 
 
Zájemci o spolupráci s EFSA, tj. o to, stát se přidruženým členem platformy, se dovědí více o podmínkách této spolupráce zde.