Bezpečnost potravin

Plán vědecké spolupráce EFSA na rok 2018

Vydáno: 5. 2. 2018
Autor: KM EFSA

EFSA zveřejnil na svých internetových stránkách nový Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan) pro granty a veřejné zakázky

Nový Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan) pro rok 2018 zahrnuje Výzvy k podávání nabídek (Call for tenders = veřejné zakázky) a Výzvy k předkládání návrhů (Call for proposals = granty) s orientačním názvem, rozpočtem a časem zahájení.

Výzvy k podávání nabídek
EFSA nakupuje služby a dodávky prostřednictvím veřejných výběrových řízení, zcela v souladu s právními přepisy EU a principy transparentnosti, rovného zacházení, nediskriminace, široké soutěže, proporcionality a finančního řízení.

Výběrová řízení k nabídkám nad 135 000 EUR jsou zveřejněny na:
– elektronickém tržišti EU „Tenders Electronic Daily“ (TED) (e-tendering platform)
– internetové stránce EFSA (po zveřejnění v databázi TED, jako doplněk k nabídkovému řízení v Úředním věstníku Evropské unie)

Výzvy k předkládání nabídek nad 15 000 EUR až 135 000 EUR jsou zveřejňovány před jejich uvedením na internetové stránce úřadu EFSA.

Výzvy k předkládání návrhů
EFSA pravidelně poskytuje granty nebo dotace na projekty a činnosti, které přispívají k poslání úřadu EFSA v následujících oblastech:
– sběr dat
– přípravné práce na vědeckých stanoviscích
– další vědecká a technická pomoc.

POZOR: Příjemcem grantu EFSA může být pouze organizace spolupracující s EFSA podle čl. 36! (aktuální seznam organizací naleznete zde).

Zajímají Vás granty poskytované EFSA? Jednotlivé granty představuje přehledná infografika

Plán vědecké spolupráce EFSA (Scientific Cooperation Plan), který je indikativní a může být v průběhu roku měněn, si můžete prohlédnout zde. 

 

Zdroj: EFSA: EFSA Scientific Cooperation plan: calls for tenders (procurement) and calls for proposals (grants)