Bezpečnost potravin

Plán témat řešených v Codex Alimentarius v r. 2008

Vydáno: 17. 4. 2008
Autor:

Delegace USA podporuje kódy pro praxi pro snížení akrylamidu, 3MCPD, aflatoxinů v sušených fíkách, ochratoxinu A v kávě či kakau a také stanovení maximálních limitů pro tyto kontaminanty.

Delegace USA přišla na jednání kodexového výboru pro kontaminanty v potravinách – CCCF (Codex Committee on Contaminants in Food) začátkem dubna 2008 v Haagu se snahou posunout kupředu (na stupeň 5) návrh kódu pro praxi pro snížení akrylamidu – zatím byl vrácen na stupeň 2 osmistupňového schvalovacího procesu CA. K schválení by mohlo dojít v r. 2009.
Dalším závažným tématem je stanovení maximálních limitů pro aflatoxiny v mandlích, lískových oříšcích a pistáciích určené k přímé konzumaci. USA doporučuje pro celkové aflatoxiny hodnotu 15 μg/kg; záleží však na velikosti vzorku (USA doporučuje 20 – 30 kg, zatímco EU používá tři jiné velikosti).
Delegace USA dále podporuje tyto záležitosti:
         přezkoumání nedávno zveřejněného revidovaného návrhu preambule k Všeobecné normě pro kontaminanty a toxiny (Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Food),
         stanovení maximálního limitu 0,4 mg/kg pro 3MCPD v tekutých omáčkách obsahujících rostlinné bílkoviny vyrobené kyselou hydrolýzou (acid HVPs),
         konečné přijetí kódu pro praxi pro snížení 3MCPD při výrobě acid HVPs,
         nepřijetí kódu pro praxi pro snižování kontaminace potravin polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH) při uzení a sušení,
         přijetí maximálního limitu 5 mg/kg pro ochratoxin A v pšenici, ječmenu a žitě,
         přijetí maximálního limitu 50 mg/kg pro celkové aflatoxiny v mandlích, lískových oříšcích a pistáciích určených k dalšímu zpracování,
         závěry pracovního dokumentu ohledně maximální kontaminace aflatoxinů 20 mg/kg pro loupané brazilské ořechy,
         kód pro praxi navržený Tureckem kvůli snížení kontaminace sušených fíků aflatoxiny,
         započetí s pracemi na kódu pro praxi pro prevenci a snížení kontaminace kávy ochratoxinem A,
         diskusní dokument Ghany týkající se nedostatku údajů pro zpracování kódu pro praxi pro prevenci a snížení kontaminace kakaa ochratoxinem A.
EU Food Law, 2008, č. 338, s. 38