Bezpečnost potravin

PK ČR: Příliš mnoho informací na obalech spotřebiteli nepomůže (30. 1. 2008)

Vydáno: 5. 2. 2008
Autor: pospisilova

Tisková zpráva Potravinářské komory ČR  30. 1. 2008

Potravinářská komora ČR,  Počernická 96/272, Praha 10 – Malešice, 108 03; http://www.foodnet.cz; tel.: 296 411 185, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.cz
 
Potravinářská komora ČR nesouhlasí s některými ustanoveními v návrhu nového nařízení EK, týkajícího se údajů na obalech potravin a nápojů, které  ukládají výrobci další a další povinnosti v tom, co musí být uváděno na obalech, aniž by byla zpracována odborná analýza  zda údaje, které již obaly obsahují  vůbec spotřebitel požaduje a především využívá.
Mimo to velké množství informací může spotřebitele naprosto odradit, aby je vůbec četl. Zde rozhodně platí, že příliš mnoho informací nakonec informaci zabije.
Je také potřeba zdůraznit, že každá další informace a zejména její získávání (např. nutriční složení a hodnota) je finančně velmi nákladná a může to být zejména pro malé a střední výrobce silně problematické ustanovení.
Rovněž pro výrobce, kteří své výrobky dodávají do více zemí EU a mají tudíž obaly v několika jazykových mutacích, je neustále zvyšování množství informací na obalech, ale rovněž nový požadavek na minimální velikost písma, extrémně finančně náročné, protože to může znamenat  opakovaný tisk obalů  ve všech jazycích. Tyto zvýšené výrobní náklady pak se musí logicky projevit na konečné ceně produktu, což určitě není přínosem ani pro spotřebitele ani pro konkurenceschopnost evropského potravinářského a zemědělského sektoru.
Potravinářská komora rovněž nesouhlasí s návrhem, aby bylo jednotlivým členským státům EU umožněno stanovování individuálních požadavků na označování potravin, protože by následně docházelo k problémům při volném pohybu zboží. Toto ustanovení je krokem zpět proti požadavku harmonizace legislativy ES na označování a je zcela proti smyslu navrhovaného nařízení, tj. vytvoření naprosto stejných pravidel ve všech členských státech.
Pokud jde o značení původu, to bychom uvítali u specifických výrobků – maso, ryby, zmrazená drůbež, ale ne paušálně u všech výrobků. Například u složených výrobků by takové označování bylo pro spotřebitele spíše matoucí a zavádějící. Navíc v praxi nelze tento požadavek prakticky zajistit – byla by nutná velice častá a nákladná modifikace údajů na etiketách (např. z důvodu záměny původu surovin u totožného potravinářského výrobku).
Podrobné stanovisko PK ČR k tomuto návrhu nařízení obdrželo na konci loňského roku Ministerstvo zemědělství a toto stanovisko PK ČR je plně v souladu se stanoviskem CIAA (zastřešující federace výrobců potravin a nápojů EU)

 
Ing. Dana Večeřová, tisková mluvčí; oddělení komunikace a vnějších vztahů PK ČR