Bezpečnost potravin

Pilíř fungicidní ochrany obilovin

Vydáno: 3. 4. 2009
Autor:

Azoly jsou významnou skupinou účinných látek a jsou považovány za pilíř fungicidů do obilovin.

Azoly jsou sice „jen“ jednou skupinou účinných látek fungicidů, avšak velmi významnou. O jaké množství se vlastně jedná?
Obrat na trhu fungicidů do obilovin dosáhl v roce 2008 v Německu zhruba 330 až 350 mil. EUR, oproti předešlému roku byl zaznamenán mírný vzestup. Fungicidy bylo ošetřeno přibližně 10 mil. hektarů obilovin, což odpovídalo v průměru 1,6 přejezdů postřikovačem na hektar. Přibližně 65 až 70 % připadlo na pšenici, přičemž tržní hodnota činila zhruba 220 až 225 mil. EUR. Páteř fungicidních ošetření v pšenici (ale i v jiných druzích ozimých obilovin) dnes tvoří azoly, které se používají v kombinaci s jinými účinnými látkami. Hlavním termínem aplikace je období fáze praporcového listu.
Přibližně ¾ všech aplikovaných fungicidů obsahují účinnou látku ze skupiny azolů, buď v kombinaci se strobiluriny nebo s morfoliny anebo také s třetí účinnou látkou. Předními výrobci azolových fungicidů jsou společnosti Bayer CropScience a BASF. Ať už Fandango, Prosaro, Juwel Top nebo Opus – při pěstování obilovin dnes již asi neexistuje fungicid, který by se nepoužíval v kombinaci s azoly. Ukončení používání této skupiny jako důsledek nových registračních předpisů si lze sotva představit.
DLG-Mitteilungen, 2009, č. 3, s. 62