Bezpečnost potravin

PETER: výzkumný projekt EU zaměřený na dosledovatelnost

Vydáno: 16. 2. 2008
Autor:

Podporuje šíření výsledků z 9 výzkumných projektů EU zaměřených na dosledovatelnost v oblasti zemědělského a potravinářského sektoru.

PETER (Promoting European Traceability Excelence & Research) – propagace evropské excelence a výzkumu v oblasti dosledovatelnosti – je projekt podporovaný Evropskou komisí prostřednictvím 6. rámcového programu V&V. Jde o projekt z kategorie SSA (specifické podpůrné akce), jehož záměrem je prezentovat a rozšiřovat výsledky, které se získávají v devíti klíčových výzkumných projektech EU (s investicí Evropské komise ve výši 100 milionů EUR) zaměřených na dosledovatelnost (viz tabulka).
 
Tabulka: Přehled projektů zaměřených na dosledovatelnost
 
 
Záměrem projektu PETER je vytvořit harmonizované praktiky v oblasti dosledovatelnosti. Platforma vytvořená v rámci projektu PETER se zaměřuje na tyto cíle:
– zlepšit dialog a spolupráci mezi řešiteli jednotlivých projektů;
– maximalizovat dopad výzkumu v EU zaměřeného na dosledovatelnost potravin;
– minimalizovat duplicitu činností;
– dosáhnout koordinovaného šíření výsledků na evropské a světové úrovni;
– vytvořit prostor pro diskusi na mezivládní úrovni i mezi organizacemi;
– usnadnit technologický transfer výsledků do průmyslového sektoru.
 
Projekt PETER zajišťuje šíření informací z projektů dosledovatelnosti na dalších kontinentech (konference a prezentace v Asii, Jižní Americe, Africe a USA). Na internetových stránkách projektu PETER lze průběžně sledovat aktuality z jednotlivých projektů týkajících se dosledovatelnosti, včetně připravovaných akcí, které se uskuteční v rámci těchto projektů i v rámci vlastního projektu PETER.
 
Zdroj: Cordis