Bezpečnost potravin

Pět kroků ke zlepšení situace související s potravinovou alergií

Vydáno: 3. 6. 2008
Autor:

V rámci iniciativy v USA bylo vytypováno pět oblastí, na které je třeba se v souvislosti s potravinovou alergií zaměřit.

U příležitosti 11. ročníku týdnu zaměřeného na informování o potravinové alergii, který se vyhlašuje v USA, uveřejnila FAAN (Food Allergy & Anaphylaxis Network, Základna pro potravinovou alergii a anafylaxi) svoji novou iniciativu a to pod názvem “Five Steps Forward for Food Allergy” (Pět kroků ke zlepšení situace při potravinové alergii). Tato iniciativa vyzývá k následujícímu:
 
1. Vytvoření směrnic pro školy: je nezbytné vytvořit směrnice pro zajištění bezpečnosti dětí s potravinovou alergií ve škole (týká se asi 2,2 milionů školních dětí).
2. Informace o potravinové alergii: zřídit Národní informační středisko poskytující informace o potravinové alergii.
3. Směrnice pro diagnózu a management potravinových alergií: vytvoření směrnic pro diagnózu a management potravinové alergie.
4. Výzkum: během příštích pěti let zvýšit finanční prostředky na výzkum zaměřený na potravinovou alergii o 50 milionů USD.
5. Zlepšit značení alergenů: nařídit používání preventivních stanovisek při značení potravinových alergenů.
 
Více informací je k dispozici na FAAN.