Bezpečnost potravin

PET FOOD – bezpečná krmiva pro domácí mazlíčky

Vydáno: 29. 1. 2010
Autor: bodokova1

 Krmiva musí být bezpečná jak pro hospodářská, tak pro domácí zvířata (DZ). Jinými slovy lze tedy říct, že žádná krmiva, která budou zkrmena domácím zvířatům, nesmí ohrozit jejich zdraví, a to ve smyslu okamžitých příznaků, nebo jejich dlouhodobým účinkem. Tento portál již uvedl základní požadavky na bezpečnost krmiv, které se vztahují na krmiva a jejich používání pro DZ zejména v tom, že nesmí ohrozit jejich zdraví.
 
Pojem bezpečná krmiva neobsahuje pouze požadavky na jejich bezpečnost (např.: žádný výskyt zakázaných látek, nebo dodržení obsahů limitních látek v krmivu), ale rovněž vybilancovaný obsah živin, zejména v kompletním krmivu. V neposlední řadě tento termín rovněž zahrnuje "správnou techniku krmení", kdy nedodržením zásad správného krmení např.: výběrem a podáváním bezpečných krmiv, včetně jejich přiměřeného poměru a dávek může být ohroženo zdraví domácích zvířat ať již bezprostředním projevem nemoci, nebo déle trvajícími chronickými příznaky. V této souvislosti upozorňujeme, že překrmování domácích mazlíčků vede k obezitě, která může být příčinou vzniku dalších onemocnění.
 
K výrobě krmiv/jejich zkrmování pro DZ lze použít krmné suroviny, určitá proteinová krmiva, doplňková a dietní krmiva, a to podle legislativně daných podmínek. K výživě DZ lze rovněž použít doplňkové látky (DL). Zatímco výběr některých krmných surovin není pro domácí zvířata tak striktně omezen jako pro hospodářská zvířata (zejména s ohledem na nemoc „BSE“), tak použití dietních krmiv, nebo doplňkových látek pro DZ musí být plně v souladu s platnými právními předpisy.
 
Pro uživatele těchto stránek jsme připravili informaci o „Příručce správné praxe pro výrobu bezpečných krmiv pro domácí zvířata“, kterou připravila Federace evropských výrobců krmiv pro domácí zvířata. Jaký je pohled na bezpečnost vyráběných krmiv výrobci krmiv v Holandsku a Anglii se dočtete rovněž v této aktualizaci.
Již od začátku roku 2008 jsou v pravidelně aktualizovaných přehledech zveřejňována portálem www.bezpecna-krmiva.cz  krmiva, která byla posouzena krmivářskými podniky, nebo národními orgány, jako krmiva nebezpečná pro zdraví lidí, nebo zvířat (RASFF – Systém rychlého varování pro krmiva). V mnoha případech bylo přikročeno k likvidaci nebezpečného krmiva, nebo jeho navrácení dodavateli. Znalost a orientace v dané problematice může být užitečná rovněž výrobcům krmiv pro domácí zvířata. V poslední aktualizaci RASFF je uvedeno pět zjištění, které se týkají krmiv pro domácí zvířata.
 
Upozorňujeme na odpovědi na dotazy č. 31, 32; 33; 34; 35; 36 a 37, které se týkají krmiv a krmení domácích zvířat a které daly podnět k zaměření této měsíční aktualizace portálu www.bezpecna-krmiva.cz .
Zdroj: www.bezpecna-krmiva.cz, autor: Prof. Ladislav Zeman, CSc., Mendlova univerzita Brno