Bezpečnost potravin

Pěstováním řepky olejky dochází ke snižování obsahu těžkých kovů v půdě

Vydáno: 6. 1. 2009
Autor:

Na setkání vědců v Dublinu zazněla informace o schopnosti řepky olejky snižovat obsah těžkých kovů v půdě.

     Na setkání vědců v Dublinu zazněla informace o schopnosti řepky olejky snižovat obsah těžkých kovů v půdě. Použití řepky, pěstované na biopaliva, bylo úspěšně testováno již před mnoha lety a ukázalo se, že jde o nenákladný a pro životní prostředí příznivý způsob, jak odstranit z půdy těžké kovy, jako například arzen, měď, zinek a chrom. Hlavním problémem této metody je délka období, potřebná k tomu, aby půda byla těžkých kovů zbavena. Nyní přišli vědci na způsob, který kombinuje použití bakterie tolerantní k těžkým kovům spolu s pěstováním řepky olejky. Naočkováním rostlin bakterií tolerantní k těžkým kovům se dosáhne lepší klíčivosti semen a rychlejšího růstu. Tato metoda se ukazuje i jako cesta k vyšším výnosům při produkci biopaliv. Ve výzkumu byly testovány dva typy bakterií tolerantní k těžkým kovům, které kolonizují listy řepky olejky a jeden, který žije na kořenech čeledi brukvovitých rostlin (Brassicaceae). Tým vědců se ve své další práci zaměřuje na rozšíření studie o výzkum jiných komerčně pěstovaných rostlin pro výrobu biopaliv a různých typů bakterií tolerantních k těžkým kovům.
http://www.nasepole.sk/clanok.asp?ArticleID=5