Bezpečnost potravin

Pěstování chmele v ČR v roce 2008

Vydáno: 15. 5. 2008
Autor:

Tisková zpráva Svazu pěstitelů chmele ČR ze dne 14.5.2008.

Svaz pěstitelů chmele ČR vydal dne 14. května 2008 tiskovou zprávu, která se týká pěstování chmele v ČR v roce 2008 (viz příloha 1–3). Podle údajů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského je celková plocha chmele v ČR odhadována na 5 345 ha, což znamená pokles od stavu roku 2007 o 44 ha. Nosnou odrůdou zůstává Žatecký poloraný červeňák, který se pěstuje na 88,8 % plochy.
 
 
Zdroj: Svaz pěstitelů chmele ČR