Bezpečnost potravin

Pěstitelské plochy GMO celosvětově stoupají

Vydáno: 18. 5. 2009
Autor:

Podle informací ISAAA vzrostly pěstitelské plochy v roce 2008 oproti předchozímu roku přibližně o 10 %.

Organizace ISAAA (International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications) krátce informovala o pěstování GM rostlin v roce 2008. Oproti předcházejícímu roku pěstitelské plochy GM plodin vzrostly přibližně o 10 % a pohybovaly se okolo 125 mil. ha. To odpovídá téměř 10 % celosvětových zemědělských ploch. Jako nové pěstitelské země přibyly Egypt, Burkina Faso a Bolívie.
V Indii se pěstovaly GM plodiny na 7,8 mil. ha, v Číně na 3,8 mil. ha. Jedinou evropskou zemí, která pěstuje GM plodiny na větší ploše, je Španělsko s 0,1 mil. ha. Sója a kukuřice jsou celosvětově nadále dominantními GM rostlinami.
Agrarforschung, 16, 2009, č. 4, s. 133