Bezpečnost potravin

Pesticidy v potravinách: výsledky zůstávají příznivé

Vydáno: 1. 8. 2018
Autor: KM EFSA

EFSA publikoval souhrnnou zprávu o reziduích pesticidů v potravinách za rok 2016

Data z monitoringu reziduí pesticidů za rok 2016 ukazují, že Evropané i nadále konzumují potraviny převážně neobsahující žádná rezidua pesticidů nebo pouze jejich minimální množství, nepřesahující platné limity stanovené právními předpisy EU.
Více než 96 % vzorků potravin analyzovaných v uplynulém období obsahovalo méně reziduí pesticidů, než povolují právní předpisy EU; zhruba 51 % vzorků neobsahovalo žádné měřitelné množství reziduí.
Vytenis Andriukaitis, komisař EU pro zdraví a bezpečnost potravin k tomu řekl: „Zpráva stejně jako v minulých letech potvrzuje vysokou úroveň shody potravin v obchodech s legislativními požadavky. Tisíce produktů jsou každoročně kontrolovány členskými státy pro ověření, že jsou závazné limity respektovány: je naším závazkem ujišťovat evropské občany, že potravinový řetězec v EU není jen nejpřísněji a nejvíce kontrolovaný na světě, ale také, že bereme velmi vážně jeho neustálé zlepšování.“
V návaznosti na zveřejnění zprávy za rok 2016 EFSA vyvinul jednoduchý grafický nástroj umožňující uživatelům prozkoumat hlavní zjištění podle jednotlivých zemí a typu potraviny. Nový nástroj je dostupný ve čtyřech jazycích (EN, DE, FR, IT) a doplňuje již existující datový nástroj, který představuje výsledky ve větším detailu, a umožňují porovnání s výsledky z minulých let.

Vizualizace dat – rezidua pesticidů v potravinách


Hlavní zjištění roku 2016

  • Reportující země analyzovaly celkem 84657 vzorků na rezidua 791 pesticidů
  • 96,2 % (81482) vzorků splnilo legislativní limit stanovený právním předpisem EU a 50,7 % testovaných vzorků neobsahovalo žádná měřitelná množství reziduí. V roce 2015 splnilo legislativní limit 97,2 % vzorků a 53,3 % neobsahovalo žádná měřitelná množství reziduí. Rozdíl je způsoben především nálezům reziduí chlorátů. Tyto látky byly poprvé zahrnuty do monitorovacích programů až v roce 2016 za účelem získání dat pro budoucí stanovení maximálních limitů reziduí.
  • Většina analyzovaných vzorků (67 %) pocházela z EU, Norska či Islandu; 26,4 % vzorků pocházelo ze třetích zemí. U 6,6 % vzorků nebyla země původu zjištěna.
  • Legislativní limity byly překročeny v 2,4 % vzorků ze zemí EU a EEA, u vzorků ze třetích zemí byly legislativní limity překročeny u 7,2 % vzorků.
  • Ze 1676 vzorků potravin pro kojence a malé děti splnilo 98,1 % limity stanovené právními předpisy EU; 89,8 % vzorků bylo bez měřitelného množství reziduí.
  • Odebráno bylo 5495 vzorků biopotravin, z nichž 98,7 % splnilo limity stanovené právními předpisy EU; 83,1 % vzorků bylo bez měřitelného množství reziduí.

Koordinovaný program EU
Součástí výroční zprávy je také analýza výsledků koordinovaného programu EU, v jehož rámci země analyzují vzorky stejných potravin a stanovují rezidua stejných pesticidů.
V roce 2016 byly vybranými produkty jablka, hlávkové zelí, pórek, salát, broskve, jahody, rajčata, žito, víno, kravské mléko a sádlo.
Nejnižší míra překročení legislativních limitů byl zjištěn u žita (0,7 % vzorků), následovaného hlávkovým zelím (1,1 %) a jahodami (1,8 %). Nejvyšší míra překročení legislativních limitů byla zjištěna u jablek (2,7 %) a rajčat (2,6 %).

Hodnocení rizik
Na základě zjištěných výsledků provedl EFSA hodnocení akutního (krátkodobého) a chronického (dlouhodobého) rizika. V obou případech jsou zdravotní rizika pro spotřebitele považována za nízká.

Zpráva EU o reziduích pesticidů v potravinách za rok 2016

Zdroj: EFSA