Bezpečnost potravin

Patogeny a nečistoty v koření

Vydáno: 30. 4. 2010
Autor:

FDA v USA žádá o poskytnutí údajů týkajících se výskytu salmonely v koření. Termín: do 21.6.2010.

Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) uveřejnil žádost o připomínky, vědecké údaje a informace, které by mu pomohly vytvořit si obraz o riziku (risk profil) z patogenů a nečistot v koření. Připomínky a informace se mohou zasílat nejpozději do 21.6.2010.
 
FDA přistoupil k hodnocení rizika z patogenů a nečistot v koření poté, co se vyskytla řada případů onemocnění způsobeného přítomností salmonely v bílém a černém pepři (duben 2009) a v červeném a černém pepři (březen 2010).
 
FDA definuje “risk profile” (profil rizika) jako vědecky podložený dokument, který popisuje současný stav poznání problému týkajícího se bezpečnosti potravin a který poskytuje posouzení dat na podporu současných intervencí nebo nových přístupů ke snižování nebo zamezování onemocnění. Profil rizika poskytuje kvalitativní hodnocení rizika a varianty jeho regulace.
 
Záměrem profilu rizika z koření je:
 
1) popsat povahu a rozsah rizika pro veřejné zdraví identifikací nejčastěji se vyskytujících mikrobiálních rizik a rizik z nečistot v koření;
2) popsat a vyhodnotit současné metody vymýcení a regulace;
3) identifikovat potenciální další metody vymýcení a regulace;
4) identifikovat potřeby výzkumu a chybějící data .

Více informací k profilu rizika z patogenů a nečistot v koření vytvářenému FDA je k dispozici zde.
 
Zdroj: IFT (informace z 28.4.2010)