Bezpečnost potravin

Patentovaný kontrolní systém mytí rukou

Vydáno: 26. 3. 2010
Autor:

Umožňuje zlepšit  hygienu rukou u zaměstnanců a návštěvníků zdravotnických a restauračních zařízení.

Díky snaze snížit počet infekcí získaných v nemocnicích a onemocnění přenášených potravou napříč USA, byl vyvinut Systém kontroly a odpovědnosti mytí rukou.
„HandGiene“ systém (www.HandGieneCorp.com)  užívá patentované, firemní RFID-aktivované dávkovače čistících prostředků a firemní zmenšené RFID snímací zařízení, které aktivně a neagresivně zajišťuje dodržování služebních protokolů o mytí rukou – zahrnutím veškerého personálu a návštěvníků.
HandGiene systém je navržen pro použití v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, restauracích a přípravnách jídel; a očekává se, že může pomoci dosáhnout až 90 % dodržení hygieny rukou v USA.
Každé osobě, která má dodržovat protokol mytí rukou,  je vydán RFID-aktivovaný jmenný průkaz nebo visačka. Tato visačka umožňuje RFID-aktivovanému čističi dávkování jednotky čisticích prostředků na ruce a přidružený RFID snímač monitoruje zaměstnance, jak se pohybují v zařízení, uvnitř a vně kuchyní, ve skladech, u toalet, koupelen, a v případě nemocnic, u pokojů pacientů.
Systém pracuje s antimikrobiálními mýdly a dezinfekčními prostředky na ruce, s alkoholem nebo bez. Tím se  zvyšuje zodpovědnost a kvalita dodržení  služebních zavedených protokolů o mytí rukou.
Systém monitoruje všechny příležitosti mytí rukou a podává zprávu v reálném čase, o splnění nebo zanedbání ze strany zaměstnanců – o dodržení protokolů mytí rukou; a přitom nevyžaduje žádnou extra námahu nebo kroky k dokončení a zápisu úspěšného mytí rukou.
Tento systém je snadný pro použití, podporuje personál v dodržování státních nařízení a služebních protokolů týkajících se hygieny rukou, a pomáhá značně snížit případy infekcí získaných v nemocnicích a onemocnění přenášených potravou.
HandGiene systém se liší od ostatních systémů tím, že funguje ve všech prostorách zařízení a  HandGiene dávkovače čistících prostředků na ruce  mohou vydávat dokonce výběr vlastních mýdel a bezvodých dezinfekčních prostředků.
Základní software systému umožňuje administrátorům podívat se na specifické zaměstnance, skupiny, stanoviště, oddělení; sledovat změny nebo celé zařízení, a v případě větších koncernů, sledovat celý systém nebo lokální zařízení.
CDC (Centers for Disease Control) ohlásila přibližně 1,25 miliónů případů nakažení (onemocnění) v roce 2007 v USA. Odhaduje se, že finanční výdaje na zdravotní péči za rok, za onemocnění přenesená potravou, jsou v USA 5-6 miliard dolarů (95-114 miliard Kč). Tyto statistiky mají význam pro určení rozsahu nedostatků dodržování protokolů mytí rukou.  HandGiene systém vyžaduje popsat zdroj kontaminace a přenosu cílených patogenů v těchto různorodých zařízeních.

Food Australia 62, 2010, č. 1,2, s. 18
Objednávka kopie článku

Více na: www.HandGieneCorp.com