Bezpečnost potravin

Partnerské granty EFSA: návrhy projektů je možné předkládat až do konce prázdnin!

Vydáno: 10. 6. 2020
Autor: KM EFSA

Nový termín pro podání návrhů projektů je 28. srpna 2020

Koordinační místo pro spolupráci s EFSA informuje, že EFSA prodloužil termín pro podání návrhů k řešení v rámci partnerských grantů do 28. srpna 2020.

Připomínáme, že návrhy projektů by měly být zaměřené na:

  • podporu přenosu/výměny znalostí v prioritních oblastech práce EFSA
  • budování kapacit pro zavádění/podporu používání vodítek a procesů hodnocení rizik EFSA, pro jejich širší využívání v EU

Tento formát grantové podpory přímo vyžaduje vytváření konsorcií.

Tato výzva byla publikována v kontextu nového nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizik v EU, které přepokládá větší zapojení členských států do činnosti EFSA.

Co jsou partnerské granty?
Partnerské granty podporují posilování kapacit pro hodnocení rizik pro bezpečnost potravin v národních organizacích prostřednictvím budování kapacit, tedy prostřednictvím výměny znalostí, dovedností, kompetencí a schopností mezi partnerskými organizacemi.

Veškeré informace k této výzvě, vč. pěti doplnění a korigenda, jsou dostupné na webu EFSA (http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/gpefsaenco202003-partnering-grants).

Zdroj: EFSA