Bezpečnost potravin

Parní čističe – moderní efektivní čištění

Vydáno: 23. 6. 2009
Autor: berankova1

Parní čističe jsou moderní vysoce efektivní čistící stroje určené pro profesionální, průmyslové i domácí využití.

Parní čističe obsahují vyjímečné užitné vlastnosti ostatních čistících strojů. Jde o kombinace vlastností z vysokotlakých čističů, vysavačů a extraktorů, které vytvářejí jedinečný komplex určený pro profesionální, průmyslové i domácí užití. Výhodou parních čističů jsou kromě komplexnosti také vysoká efektivnost, univerzálnost, šetrnost k životnímu prostředí i k finančním prostředkům na jejich provoz. Efektivnost parních čističů je dosažena díky principu nástřiku suché páry o teplotě až 180°C pod tlakem na čistěný podklad. Kromě parního působení lze účinek zvýšit použitím vhodného nástavce nebo kartáčku, kdy se k výslednému efektu přidává i mechanické působení. Vzhledem ke skutečnosti , že lze čistit nečistoty pouze suchou párou, která vzniká z nepatrného množství vody, lze parní čističe zařadit do skupiny ekologických strojů. V případě průmyslového využití se samozřejmě uživatel neobejde bez použití čistícího přípravku či detergentu, avšak jeho množství je výrazně nižší než například u extraktorů nebo vysokotlakých čističů.
Pára je velice šetrná vůči čištěnému materiálu, protože jej kompletně nepromočí, jako to mohou provést např. vysokotlaké čističe, ale pouze jej navlhčí. Díky vhodnému výběru nástavců (pistole, trysky, kartáčky, mopy, nástavce, dýzy) lze velice účinně čistit  těžko přístupná místa (spáry, škvíry, rohy, kouty, vyvýšená místa, prostory za nebo mezi zařízeními apod.). Kompletní čistící účinek doplňuje a uzavírá možnost připojení vysavače ke stroji, který vysaje veškerou odstraněnou nečistotu.
Při výrobě potravin a jejich distribuci pomáhají parní čističe účinně při dodržování hygienických předpisů, např. při čištění výrobních strojů a zařízení, mytí podlah, odmašťování přepravního vybavení, skladových prostor, čištění spálených zbytků, usazenin z pecí. Dále při odstraňování skvrn a mastnoty v jídelnách, restauracích, ostatních prostorách (stoly, koberce, podlahy atd.) a na problémových nebo nedostupných místech.

Gastro plus XII, 2009, č.2, s.34
Objednávka kopie článku