Bezpečnost potravin

Parazité v rybách jako původci alergií

Vydáno: 16. 4. 2010
Autor: berankova1

Vědecké stanovisko EFSA k posouzení rizika z parazitů v rybích výrobcích.

Panel pro biologická rizika Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–BIOHAZ) byl požádán Evropskou komisí, aby posoudil riziko z potravin – možné alergické reakce na parazity obsažené v řadě rybích výrobků a dále, aby posoudil metody vedoucí ke snížení rizik infekce.
Panel BIOHAZ ve svém stanovisku došel k závěru, že jediným parazitem v rybích výrobcích určených pro humánní konzumaci, který pravděpodobně způsobuje alergické reakce, je Anisakis – parazitický hlíst, jehož larvy lze najít v rybím mase.
Ve stanovisku panelu BIOHAZ jsou uvedeny podrobnosti k účinnosti zmrazování a tepelného opracování použitého k usmrcení nebo inaktivaci larev parazitu Anisakis.
K alergickým reakcím dochází s největší pravděpodobností tehdy, jestliže osoba konzumuje rybu infikovanou živými larvami. Dosud není zcela jasné, jaká je role alergenů z Anisakis a rozsah jejich schopnosti vyvolávat alergické reakce. Má se však za to, že riziko alergie je vyšší u rybích výrobků obsahujících živé larvy Anisakis než u výrobků s mrtvými larvami. Mezi alergické reakce způsobené Anisakis patří gastroenteritida, revmatické a dermatologické symptomy.
Panel rovněž uvádí, že na základě současných poznatků lze ryby lovené v divokých oblastech mimo moře považovat za ryby bez larev Anisakis. V současné době jsou k dispozici dostatečné údaje pouze pro jedinou ryby chovanou uměle a to pro atlantického lososa. Pokud se výkrm této ryby provádí krmivy neobsahujícími živé parazity, pak je podle panelu BIOHAZ riziko infekce parazitem Anisakis nepatrné.
Případy alergie se uvádějí častěji v některých evropských regionech, v ostatních oblastech Evropy jsou vzácné. Může to být způsobeno odlišnými monitorovacími systémy a stravovacími zvyklostmi. Panel BIOHAZ doporučil, aby se rozšířilo monitorování a diagnostikování alergických reakcí na parazity v rybích výrobcích v EU. Panel doporučuje provádět další výzkum, např. zkoumat životní cyklus parazitů, geografické rozdělní, úlohu chovatelských praktik v propagaci parazitů.
Aby se snížily případy alergií, panel uvádí, že je důležité informovat veřejnost – zdravotníky, osoby pracující v průmyslu zpracovávajícím ryby i běžné spotřebitele. Vědecké stanovisko EFSA k posouzení rizika z parazitů v rybích výrobcích je v příloze.