Bezpečnost potravin

Pangasius není hrozbou

Vydáno: 15. 3. 2011
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 15. 3. 2011.

Zdá se, že je na obzoru další kauza – na základě pořadu německé televize se objevují dotazy, jak je to s pangasem na našich pultech. Není nejmenší důvod k obavám, ty potraviny, které byly uvolněny do tržní sítě, musely splnit podmínky zdravotní nezávadnosti. Přesvědčují se o tom orgány našeho státního veterinárního dozoru i kontrolní orgány v pohraničních veterinárních stanicích na vnějších hranicích EU.

Ano, čas od času se objeví informace, že ta či ona potravina znamená riziko, jednou je to jogurt, jindy kuřecí maso, a jindy například zmiňovaný pangas. Všude existují rizika, od toho tu ale je státní veterinární dozor, aby prověřoval, zda nemůže dojít k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.

Pokud jde o pangase, sladkovodní rybu, která se do EU, tudíž i do ČR, dostává z Vietnamu, může pocházet pouze ze závodů schválených pro export do EU. Tomuto tématu se ostatně Státní veterinární správa ČR před časem věnovala a na našich stránkách lze o tom nalézt důkaz. Jde například o zprávu již z 19. 11. 2009. Potraviny a suroviny živočišného původu (v tomto případě) musejí splnit podmínky dané předpisy EU, a to se týká i dodržení limitů pro všechny možné kontaminanty, včetně obsahu reziduí léčiv.

Dovážené potraviny ze třetích zemí musejí být provázeny veterinárním osvědčením, které se na vstupních místech do EU kontroluje a provádějí se i fyzické kontroly.

My jsme se před časem na vyšetření pangasů soustředili při speciální mimořádné kontrolní akci, a to na obsah steroidů s androgenním účinkem a steroidů s estrogenním účinkem, na obsah chlorovaných pesticidů a PCB a chemických prvků, a překročení povolených limitů jsme nezjistili. Samozřejmě i nadále vzorky odebíráme. A do tržní sítě se nic závadného nedostává. Pokud bychom zjistili jakýkoli problém, bez prodlení podnikneme příslušné kroky.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.