Bezpečnost potravin

Panaferd-AX: aditivum přidávané do krmiv pro lososy a pstruhy

Vydáno: 10. 2. 2010
Autor: berankova1

Stanovisko EFSA na změnu podmínek u schváleného aditiva do krmiv pro lososy a pstruhy.

Panel pro aditiva a produkty nebo látky používané do živočišných krmiv Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA-FEEDAP) oznámil stanovisko ke změně podmínek u schváleného aditiva – bakterie Paracoccus carotinifaciens (Panaferd-AX), bohaté na čevené karotenoidy, používané do krmiv určených pro lososy a pstruhy.
Bakterie Paracoccus carotinifaciens (Panaferd-AX), bohatá na čevené karotenoidy, byla schválena jako aditivum  pro lososy a pstruhy  s maximálním obsahem 100 mg, vyjádřeným jako součet astaxanthinu, adonirubinu a canthaxanthinu na kg kompletního krmiva. Současné složení karotenoidů ve výrobku je stanoveno na 3-5 g canthaxanthinu, 10-15 g adonirubinu a 20-23 g astaxanthinu/kg. Žadatel navrhl změnit rozsah canthaxanthinu na 1-5 g a adonirubinu na 7-15 g/kg výrobku, zatímco rozsah astaxanthinu zůstane stejný (žádost podala společnost Nippon Oil Corporation, UK).

Panel FEEDAP došel k závěru, že předložené rozsahy canthaxanthinu a adonirubinu navržené žadatelem neovlivňují bezpečnost a účinnost výrobku, vzhledem k tomu, že nejsou žádné změny při zpracování výrobku ve srovnání s dřívější aplikací (stanovisko EFSA z roku 2007).  Dokumenty dokládající nový způsob aplikace aditiva – bakterie Paracoccus carotinifaciens (Panaferd-AX), bohaté na červené karotenoidy, byly schváleny EFSA a vstoupily v platnost 6. 10. 2009.
Aditivum – bakterie Paracoccus carotinifaciens (Panaferd-AX), bohatá na červené karotenoidy, sestává ze sterilizovaných sušených buněk Paracoccus carotinifaciens. Tento výrobek je schválen ve Společenství jako aditivum pro lososy a pstruhy až do 15. 8. 2018.

Příloha: Scientific Opinion on modification of the terms of authorisation of a red carotenoid-rich bacterium Paracoccus carotinifaciens (Panaferd-AX) as feed additive for salmon and trout  (pdf, 143 kB, 8 stran)

Zdroj: EFSA