Bezpečnost potravin

PAN Europe: Průzkum pesticidů ve víně

Vydáno: 27. 3. 2008
Autor:

Je k dispozici zpráva PAN Europe o nálezech reziduí pesticidů ve vínech zakoupených v tržní síti EU.

Dne 26. března 2008 PAN Europe uveřejnila výsledky studie, která se zabývala výskytem reziduí pesticidů ve vínech. PAN Europe společně s nevládními organizacemi v Rakousku, Francii a Německu provedla testování 40 lahví vína prodávaného na pultech zemí EU. Do testování byli zahrnuti i světově proslulí producenti vína.
Ze zprávy vyplynulo, že 100 % vín z konvenční produkce obsahovalo pesticidy, přičemž jedna láhev obsahovala 10 různých pesticidů. Průměrně každý vzorek vína obsahoval minimálně čtyři pesticidy. Analýzou se zjistilo 24 různých pesticidních kontaminantů, z toho je pět klasifikováno v EU jako karcinogenní, mutagenní, narušující reprodukci nebo endokrinní systém.
Objevení pesticidů ve vzorcích vína následuje po zveřejnění zprávy francouzského ministerstva zemědělství, které identifikovalo 15 pesticidů, které se během procesu výroby vína systematicky přenášejí z hroznů do vína. Hrozny patří k nejvíce kontaminovaným potravinářským produktům na trhu v EU, neboť dostávají vyšší dávku syntetických pesticidů než téměř všechny ostatní plodiny.
Podle PAN Europe je přítomnost pesticidů v evropských vínech rostoucí problém. Dvě třetiny pesticidů zjištěných ve studii bylo teprve nedávno schváleno v EU k produkci hroznového vína. Nebezpečné pesticidy aplikované na potravinářské plodiny pěstované na polích končí v potravinářských výrobcích. Téměř polovina ovoce a zeleniny prodávané v EU je kontaminována pesticidy, přičemž jedna položka z 20 obsahuje pesticidy v koncentraci vyšší než je limit povolený v EU. Nevládní organizace nyní volají po tom, aby politikové a obchodníci pomohli odstranit nebezpečné pesticidy z potravinového řetězce.
Analýzu vzorků vína zakoupeného v EU koordinovala PAN Europa za podpory dalších nevládních organizací, např. Greenpeace Germany, Global 2000 (Friends of the Earth Austria) a MDRGF. Podrobné výsledky průzkumu vína na trhu EU jsou v příloze publikované pod názvem “Poselství v láhvi”.
 
Příloha: Message in a Bottle (pdf, 374 kB, 11 stran).
 
Zdroj: PAN Europe