Bezpečnost potravin

Paecilomyces farinosus potlačuje kolonie padlí na listech

Vydáno: 5. 12. 2008
Autor:

Interakce mezi houbou Paecilomyces farinosus a čtyřmi druhy padlí byly zkoumány z hlediska možnosti využití této houby v biologické ochraně rostlin.

V John Innes Centre (Norwich, Velká Británie) byly od roku 2001 některé izoláty padlí travního (Blumeria graminis) uchovávané na oddělených listech spontánně infikovány neznámou vláknitou houbou, jejíž mycelium rychle přerůstalo kolonie padlí a vykazovalo inhibiční účinky. Celkem bylo získáno pět izolátů, které byly na základě morfologických charakteristik a sekvence rDNA určeny jako Paecilomyces farinosus. Tyto izoláty byly jako potenciální činitelé biologické ochrany proti padlí dále zkoumány – byly studovány interakce s následujícími čtyřmi druhy padlí: B. graminis f. sp. hordei na ječmeni, Oidium neolycopersici na rajčeti, Golovinomyces orontii na tabáku a Podosphaera fusca na okurce. Kolonie těchto čtyř druhů padlí byly sice rychle inhibovány houbou P. farinosus na listech, ale žádná konidiální suspenze ani filtrát kultury z izolátů P. farinosus nepotlačil šíření infekce padlí na napadených rostlinách ječmene, rajčete, tabáku a okurky ve skleníku. Ukázalo se tak, že ačkoli houba P. farinosus na oddělených listech vykazuje inhibiční účinky na kolonie padlí, v praxi ji nelze vzhledem k nedostatečnému účinku aplikovat.