Bezpečnost potravin

Označování způsobu chovu nosnic na výrobcích neprošlo

Vydáno: 7. 4. 2009
Autor:

Komise neschválila rakouský návrh národního nařízení o označování chovu nosnic na výrobcích z vajec.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví, rodinu a mládež zaslalo v květnu 2008 Komisi notifikaci s návrhem nařízení týkajícího se uvádění údaje o způsobu chovu nosnic na výrobcích z vajec nebo vyrobených za použití vajec. Uvádění příslušného tvrzení nad rámec předpisů ES bylo navrženo pro

          tepelně ošetřená vejce, tekutá vejce příp. žloutek či bílek, sušená vejce příp. žloutek či bílek,

          nebalená tepelně ošetřená vejce,

          nebalené potraviny vyrobené za použití vajec.

Cílem nařízení měla být ochrana spotřebitelů před falešným značením a podpora volného chovu příznivějšího pro drůbež.

Potravinářský průmysl označil  návrh jako nepřiměřený, vytvářející překážky trhu, překračující rámec evropské legislativy a finančně zatěžující rakouské podniky.

Komise návrh v předložené formě neschválila. Důvody uvádění způsobu chovu nosnic nepovažuje za tak závažné nebo specifické, aby muselo být přijato národní legislativní opatření. Podpora volného chovu nosnic nepatří mezi vyjmenované důvody ve směrnici 2000/13/ES o označování, kvůli nimž by měl být vydán národní předpis. Neuvádění způsobu chovu nosnic nevede k mylnému informování spotřebitele, a pokud by nějaká použitá formulace byla zavádějící, bylo by to každopádně v rozporu s výše citovanou směrnicí. Regulace tohoto označování v rámci EU bude v budoucnu projednávána.

Důvod, proč právě Rakousko usiluje o zviditelnění vajec z volného chovu spočívá v tom, že od 1. 1. 2009 je v Rakousku zakázán klecový chov nosnic, a producenti museli za tím účelem vynaložit značné investice. Komise počítá se zákazem klecového chovu až od r. 2012.

Rakousko na základě uvedeného rozhodnutí Komise stáhlo svůj návrh, ale vydalo výnos o možnosti dobrovolného označování způsobu chovu nosnic, jejichž vejce jsou ve výrobcích použita, a sice na úrovni Rakouska. Je otázkou, zda se problematika s novou rakouskou vládou dostane znovu na program jednání.

Ernährung, 33, 2009, č. 2, s. 76-78


Další informace

Evropská komise počítá s úpným zákazem chovu nosnic v těsných klecích od roku 2012

Klecové ustájení nosnic v EU stále převládá

Chov nosnic v Německu

V USA se zabývají alternativním ustájením nosnic

Chov nosnic v Rakousku je přátelštější