Bezpečnost potravin

Označování alergenů

Vydáno: 30. 9. 2008
Autor:

Informace o přítomnosti alergenů na obalech potravin je smysluplný informační zdroj pro alergiky.

Zákonné potravinářské předpisy pro označování potravin jsou bezpochyby vhodné informační zdroje pro alergiky. Ve výrobních závodech musí být brán zřetel na ekonomickou a technickou proveditelnost tohoto požadavku. Je zaznamenávána permanentní snaha o nulové riziko při označování přítomnosti alergenů na obalech potravin. Zkoušky kvality surovin a výstupních potravin, vyšetření zdojů kontaminace a provádění následných opatření ke snížení kontaminace, jsou v tomto případě nevyhnutelné. Při vzniku kontaminace, které nemohlo být zamezeno, musí být prováděna vhodná zhodnocení rizik, jež posléze vedou k zavedení odpovídajících kroků. I ve sporných případech je třeba označovat i stopová množství alergenů požadovaným způsobem.
Zjišťování prahových hodnot je tedy smysluplné v případech, kdy je soudně vymahatelné a použitými způsoby vyhodnotitelné. Proto musí být splněny požadavky nutné pro informace alergiků, zjišťované v závodech technicky proveditelnými způsoby. Prahové hodnoty s odhadem možného rizika má výrobcům ulehčit to, aby byla tato otázka provedena náležitým způsobem. Informační hodnota podávaných údajů má pomoci nynějšímu označení alergenů, což má být pro alergiky osvědčeným prostředkem k jejich informovanosti. Je zaznamenáno permanetní úsilí, které napomáhá k tomu, aby bylo v každém případě zajištěno nulového riziko.