Bezpečnost potravin

Označení Třeboňský kapr se stalo novým CHZO

Vydáno: 6. 12. 2007
Autor: pospisilova

Nařízením 1407/2007/ES je název zapsán do Rejstříku chráněných zeměpisných označení.

V souladu s nařízením 510/2006/ES byla v Úředním věstníku EU zveřejněna žádost ČR o udělení chráněného zeměpisného označení (CHZO), a vzhledem k tomu, že nebyly připomínky, získalo označení „Třeboňský kapr“ statut CHZO.