Bezpečnost potravin

Ozařovny a ozařování potravin v EU

Vydáno: 16. 12. 2009
Autor:

Seznam kompetentních autorit v členských státech EU zajišťujících dohled.

Evropská komise uveřejnila aktualizovaný seznam kompetentních autorit, které dohlížejí v příslušných členských státech EU nad ozařovnami a nad ozářenými potravinami a potravinovými složkami (viz příloha).
 
V ČR dohlíží nad ozařovnami Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI), dozorovým orgánem pro ozářené potraviny je SZPI.