Bezpečnost potravin

Ozařování některých potravin

Vydáno: 30. 11. 1999
Autor:

Rozšíření možnosti ozařování na maso a drůbež v USA.

Většina zemědělských producentů hovězího masa pokračuje v tom, že se vyhýbá ozařování, které je ale podle FDA (Úřadu pro potraviny a léčiva) považováno za bezpečný zásah. Bylo oznámeno, že potravinářským výrobcům bylo povoleno nakládat s čerstvým špenátem a ledovým salátem ošetřeným ozařováním. Tento způsob má za cíl chránit potraviny před účinky mikroorganismu Escherichia coli a dalšími patogeny.
Pod tlakem potravinářského průmyslu a obchodních organizací se povoluje využití ionizujícího záření do hodnoty 4,0 kGy (kiloGray). Tím se zlepšují podmínky, které vedou ke snižování přítomnosti mikroorganismů E. coli, Salmonelly a Listerie, čímž se prodlužuje doba trvanlivosti u špenátu a ledového salátu.
Ke kontrole patogenů přítomných v masných výrobcích je potřeba použít větší objemy balení než je tomu u výše uvedené zeleniny. Tyto možnosti dávají výrobcům a zpracovatelům více nástrojů ke zlepšení kvality takto ošetřovaných druhů potravin, které jsou pak bezpečnější a lépe chrání lidské zdraví. Pro případ, který bude v budoucnosti vhodný pro masný průmysl, je nutné ještě potvrdit rozvoj nové technologie.
Činitelé působící v masném průmyslu jsou spokojeni, že FDA vytváří proces, který umožňuje schválení žádosti a konečný souhlas s ozařováním této třídy potravin, včetně špenátu a ledového salátu. Ozařování potravin bylo intenzivně po desetiletí studováno a zkoumáno takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost tohoto procesu, který se dá používat přiměřeným způsobem, aniž by zůstaly nevyjasněny jakékoli otázky týkající s tohoto tématu. FDA je dále podněcována k tomu, aby bylo vyhodnoceno použití dalších potravin, jež jsou uvedeny v žádosti. Mezi nimi je rovněž uvedeno maso i masné výrobky.