Bezpečnost potravin

Otevřený tendr EFSA: Characterization of Human Variability in Toxicodynamics: towards the Development of Quantitative Adverse Outcome Pathways (qAOPs)

Vydáno: 12. 1. 2022
Autor: KM EFSA

Termín pro přihlášení do tendru: 17. 2. 2022

Rádi bychom vás informovali o otevřené výzvě EFSA k předkládání nabídek na téma „Charakterizace lidské variability v toxikodynamice: směrem k vývoji kvantitativních cest nežádoucích účinků“ – ref. č. OC/EFSA/SCER/2021/15 (Characterization of Human Variability in Toxicodynamics: towards the Development of Quantitative Adverse Outcome Pathways (qAOPs)).

Cílem tohoto zadávacího řízení je charakterizovat lidskou variabilitu v toxikodynamických reakcích (TD) na specifické dráhy buněčného stresu a buněčné smrti, aby bylo možné kvantitativně zmapovat příslušné AOPs a využít těchto znalostí k návrhu faktorů nejistoty (UF) pro TD založených na mechanismu a dráze, aby se zpřesnily a snížily nejistoty v nastavení HBGV (health-based guidance values).

Upozorňujeme, že výzva je otevřena do 17. února 2022.

Výzva má maximální rozpočet v celkové výši 1 600 000,- EUR a dobu trvání 48 měsíců.

Veškeré informace k výzvě jsou dostupné na elektronickém tržišti EU (TED).

Jakékoliv dotazy související s touto výzvou zasílejte na adresu EFSAProcurement@efsa.europa.eu s uvedením odkazu na výzvu.

Zdroj: EFSA