Bezpečnost potravin

Osoby s HIV/AIDS pracující v potravinářském sektoru

Vydáno: 22. 5. 2008
Autor:

Odborné stanovisko vydané IFST v květnu 2008.

IFST (Institute of Food Science & Technology) vydává odborná stanoviska k různým aktuálním tématům. V květnu 2008 vydal IFST aktualizované stanovisko k problematice osob s HIV/AIDS pracujících v potravinářském sektoru. Původní stanovisko k problematice zaměstnávání osob s HIV/AIDS v potravinářském sektoru bylo vydáno v červnu 1995. Na základě nových poznatků bylo toto stanovisko aktualizováno v lednu 1998, v září 2001, v březnu 2003 a konečně v květnu 2008. Úplné znění stanoviska vydaného pod názvem “HIV/AIDS a osoby manipulující s potravinami (potravinářští operátoři)” je v příloze.
 
Souhrn ze stanoviska:
Všechny autority v oblasti zdravotnictví na celém světě souhlasí s tím, že přenos HIV/AIDS prostřednictvím potravin a nápojů nepatří mezi známá rizika. Tuto situaci je třeba objasnit všem zaměstnavatelům a zaměstnancům ve všech oborech potravinářského a nápojového průmyslu i spotřebitelské veřejnosti. Osobám s HIV/AIDS je třeba zdůraznit, že musí dodržovat další zdravotní a bezpečnostní požadavky stanovené pro všechny osoby, které manipulují s potravinami. U těchto osob je větší pravděpodobnost než u ostatních operátorů, že dostanou některé z průjmovitých onemocnění, která se přenášejí potravinami a další infekce nebo léze. Pokud k tomuto dojde, mělo by se zacházet s operátory v potravinářském průmyslu podle pokynů, které vydalo ministerstvo zdravotnictví ve Velké Británii.
 
Příloha: HIV/AIDS and the Food Handler (pdf, 75 kB)
 
Zdroj: IFST
 
Pozn. : Institut pro potravinářskou vědu a technologii (IFST) je nezávislá profesní korporace potravinářských vědců a technologů. IFST je zcela nezávislý na vládě, průmyslu, lobujících skupinách nebo speciálních zájmových skupinách. Členy IFST jsou přední odborníci s nejvyššími znalostmi ve svém oboru, kteří pracují na vysokých školách, ve výzkumných a konzultačních střediscích, v průmyslovém sektoru aj.
 
Jedním z poslání IFST je sloužit veřejnému zájmu a to poskytováním spolehlivých informací z oblasti potravinářské vědy a technologie. Jednotlivé pracovní skupiny IFST vypracovávají návrh stanoviska k určitému aktuálnímu tématu, které následně dva výbory IFST finalizují a předkládají veřejnosti jako objektivní stanovisko IFST. Na základě nových poznatků jsou dřívější stanoviska průběžně aktualizována.