Bezpečnost potravin

Orná půda mezi pásy půdy ležící ladem

Vydáno: 6. 12. 2008
Autor:

V letošním roce zavedlo 11 podniků v USA pěstování plodin v pásech podle systému "Healthy Grown".

Zemědělci v USA testují nový pěstitelský systém, jehož podstatou je pás orné půdy z obou stran obklopený pásy půdy ležící ladem. Universita Wisconsin v Madisonu ve spolupráci s pěstiteli pro takový systém pěstování zavedla označení „Healthy Grown“.
Produkce probíhá na základě integrovaného systému hospodaření s redukovanou aplikací přípravků na ochranu rostlin. Za produkty zemědělci požadují vyšší ceny.
První výzkumy ukázaly, že plochy ležící ladem zajistí biologickou diverzitu, jaká dříve existovala jen na přírodních plochách. A to nejdůležitější pro zemědělce: migrace škodlivého hmyzu z půdy ležící ladem do pásů obdělávané půdy se ukázala jako bezvýznamná. Kromě toho bylo zjištěno, že na obdělávané plochy se šíří užitečný hmyz, který se živí například mšicemi nebo plevely.
Další informace: Wisconsin Potato and Vegetable Growers Association, www.healthygrown.com.