Bezpečnost potravin

Organic Revision: výzkumný projekt EU

Vydáno: 7. 3. 2007
Autor: pospisilova

Projekt zaměřený na zlepšení nařízení EU 2092/91 o ekologickém zemědělství. Odstranění rozdílů v nařízení a ekologických normách.

Organic Revision je specificky politicky zaměřený výzkumný projekt řešený v 6. rámcovém programu EU (2004–2007), jehož náplní je výzkum na podporu revize nařízení EU o ekologickém zemědělství (revize nařízení 2092/91).  
Hlavním cílem projektu je vypracovat doporučení pro zlepšení nařízení EU o ekologickém zemědělství. Jedním ze specifických cílů projektu je vytvořit na internetu veřejnou databázi rozdílů mezi hlavními evropskými ekologickými normami (existuje jich minimálně 15) a nařízením 2092/91.
Projekt bude poskytovat specifická doporučení ke snížení používání konvenčních krmiv a semen (feed & seed) v nařízení EU. Očekává se, že důsledkem bude snížení závislosti na vstupech z konvenční produkce do systému ekologického hospodaření.
Tuto práci budou provádět dvě pracovní skupiny:
– skupina zaměřující se na krmné materiály a aditiva do krmiv pro monogastrická ekologicky produkovaná hospodářská zvířata (WP4),
– skupina zaměřující se na závislost ekologického hospodaření na konvenčních semenech a podpůrných materiálech (WP5).
Více informací o projektu je k dispozici na internetové stránce projektu Organic Revision. Projekt byl prezentován na akci Biofach 2007.