Bezpečnost potravin

ORGANIC MARKETING FORUM 2009

Vydáno: 22. 12. 2008
Autor:

Setkání evropských obchodníků s biopotravinami a producentů biosurovin ve Varšavě, 25.–26.5.2009.

EkoConnect se svými partnery Ekoland Polsko, Organic Retailers Association (ORA) a polská poradenská služba pro zemědělství CDR organizují v pořadí již 4. Organic Marketing Forum (OMF). Tato mezinárodní konference o zpracování ekologických potravin, marketingu a produkci biosurovin se postupně stala akcí evropského významu. Uskuteční se opět ve veletržním centru Expo 21 ve Varšavě ve dnech 25. a 26. května 2009.
 
Účastníci nejen z řad pěstitelů a zpracovatelů, ale i politiků a výzkumníků se během přednášek a workshopů seznámí především s vývojem trhu, vývojovým potenciálem, situací v oblasti surovin, očekáváním spotřebitelů, regionálním vývojem a požadavky na kvalitu. Motto: „Učit se od sebe – vytvářet spolu“ bude názorně představeno četnými experty, jakož i přednáškami obchodníků. Přednášky budou tlumočeny do němčiny, angličtiny, polštiny a poprvé i ruštiny, neboť se očekává vyšší účast z rusky hovořících zemí.
 
Souběžná výstava bioproduktů se bude poprvé konat ve výstavních halách, kde se firmy budou moci lépe prezentovat pomocí výstavních stojanů. Dále bude na program zařazena exkurze, soutěž o nejlepší výrobek „Best of Organic“ a společenský večer s hudbou.
 
 
Více informací o OMF 2009 na adrese: www.organic-marketing-forum.org.
 
Zdroj: OMF 2009