Bezpečnost potravin

Organic Expo 2007

Vydáno: 6. 5. 2007
Autor: pospisilova

Ve dnech 7.–9. září 2007 se bude v Melbourne konat největší australská výstava certifikovaných organických a životnímu prostředí přátelských výrobků a služeb, Organic Expo 2007.

Ve dnech 7.–9. září 2007 se bude v Melbourne konat třetí výroční Organic Expo 2007, největší australská výstava certifikovaných organických a životnímu prostředí přátelských výrobků a služeb. Exponáty budou zařazeny do pěti výstavních kategorií – Potraviny, vína a nápoje, Domácnost, zahrada a bydlení, Móda a bavlněné produkty, Osobní péče, zdraví a krása, Matka a dítě. Všechny vystavované výrobky musí být certifikovány jako organické buď australskou inspekční službou (Australian Quarantine and Inspection Service, AQIS), nebo v případě importovaných výrobků mezinárodní agenturou, která uzná dotčený výrobek jako ekvivalent národního standardu. Více informací na adrese