Bezpečnost potravin

Optimalizace bezpečnosti potravin

Vydáno: 23. 3. 2007
Autor: pospisilova

Spolková rada Německa chce do budoucna zajistit  větší bezpečnost potravin.

Spolková rada Německa chce zajistit větší ochranu spotřebitele tak, aby v budoucnu již nikdy nemohlo dojít k výskytu zkaženého masa nebo jiných potravinových skandálů. Je nezbytné kvůli globalizaci toku zboží vést jednání jak na národní, tak také na úrovni EU.

Spolková vláda navrhuje přijmout v rámci EU nejrůznější opatření. Především navrhuje zavést ohlašovací povinnost pro potravinářské podniky, které budou nabízet nebezpečné potraviny. Podniky by neměly pouze vracet zpět potraviny podřadné kvality, ale oznámit tuto skutečnost příslušným úřadům. Tak by se zamezilo tomu, aby nabízející nezkoušel uplatnit zboží u někoho jiného – méně bedlivého – zákazníka. U balených potravin by měla být zavedena povinnost označení čárkovým kódem, pomocí něhož je možné zpětně vysledovat původ zboží. Předpisy týkající se údajů o trvanlivosti výrobků je nutné zpřísnit. Základním předpokladem obchodu s rybami a masem musí být nabytí dokladu o odborné způsobilosti, kterým musejí disponovat všechny osoby, které v potravinářském podniku zacházejí s potravinami – podobně jako to bylo již zakotveno v evropské směrnici hygieny krmiv. Podniky masného průmyslu a ty, které skladují zmražené výrobky by měly mít povinnost opatřit si zplnomocnění týkající se hygieny potravin. Je nutné unifikovat certifikační systém v oblasti potravin a intenzivněji ho využívat.   
Spolková rada požádala Spolkovou vládu, aby se také zasadila o zacelení existujících mezer v zákoně o hygieně, např. nedodržení ohlašovací povinnosti trestat jako přestupek s finančním postihem až do výše 20 000 EUR.
Usnesení Spolkové rady k optimalizaci bezpečnosti potravin, tiskopis 59/07