Bezpečnost potravin

Opiáty v máku v SRN

Vydáno: 1. 6. 2007
Autor: pospisilova

Spolkový úřad pro hodnocení rizik stanovil pro morfin v máku směrnou hodnotu 4 mg/kg, která bývá dodržena u makových hmot, ale nikoli u máku v tržní síti a v pekárnách.

V Baden-Würtemberg se v r. 2005 od případu otravy mákem podstatně zvýšil počet vyšetření máku z hlediska obsahu opiátů. Kojenci musela být poskytnuta intenzivní lékařská pomoc poté, co mu bylo podáno na uklidnění mléko vařené s mákem podle starého receptu. Použitý mák zřejmě obsahoval ca 1000 mg morfinu/kg máku.
Pro potravinářské účely (kvůli semenu) se pěstují odrůdy máku s nižším obsahem alkaloidů. Semena máku mají podstatně nižší obsah alkaloidů než makovina, může však docházet k potřísnění semen mléčnou šťávou při mechanickém otvírání makovic. V obchodních podmínkách je pro morfin v máku stanovena v Německu a Rakousku hodnota 20 mg/kg, v Nizozemí 10 mg/kg.
Pravidelně se nyní v SRN vyšetřují makové hmoty, mák určený k průmyslové výrobě i mák ve spotřebitelském balení. Zatímco v r. 2005 byl obsah morfinu v některých případech tak vysoký, že mohl vyvolávat nežádoucí fyziologické účinky, v r. 2006 zásadně poklesl. Přesto u 76 % ze 110 vyšetřených vzorků byl obsah morfinu nad směrnou hodnotou stanovenou v r. 2006 BfR (Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik), která je 4 mg/kg máku, avšak jen 30 % vzorků překročilo obsah 20 mg/kg, který lze podle BfR ještě považovat za únosný.
Všechny makové hmoty měly obsah morfinu pod směrnou hodnotou, mák odebraný z pekáren měl vyšší obsah morfinu než mák z obchodní sítě.
Při stanovování směrné hodnoty nebylo bráno v úvahu, že při zpracování (mletí, tepelném ošetření) dochází ke štěpení alkaloidů. Z toho důvodu není nutno posuzovat příliš kriticky, když je u výrobce zjištěn obsah morfinu odpovídající směrné hodnotě. Horší je, že v obchodní síti mělo 28 % vzorků obsah morfinu nad 20 mg/kg. To nesvědčí o tom, že by byla přijata opatření na snížení obsahu alkaloidů.
Další informace: