Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Opiáty v máku v SRN do kategorie

Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv > Systémy řízení kvality a bezpečnosti potravin - Archiv> Potravinářství - Archiv

Opiáty v máku v SRN

Vydáno: 1.6.2007
Tisk článku
Autor: Ing. Marta Pospíšilová
Spolkový úřad pro hodnocení rizik stanovil pro morfin v máku směrnou hodnotu 4 mg/kg, která bývá dodržena u makových hmot, ale nikoli u máku v tržní síti a v pekárnách.
V Baden-Würtemberg se v r. 2005 od případu otravy mákem podstatně zvýšil počet vyšetření máku z hlediska obsahu opiátů. Kojenci musela být poskytnuta intenzivní lékařská pomoc poté, co mu bylo podáno na uklidnění mléko vařené s mákem podle starého receptu. Použitý mák zřejmě obsahoval ca 1000 mg morfinu/kg máku.
Pro potravinářské účely (kvůli semenu) se pěstují odrůdy máku s nižším obsahem alkaloidů. Semena máku mají podstatně nižší obsah alkaloidů než makovina, může však docházet k potřísnění semen mléčnou šťávou při mechanickém otvírání makovic. V obchodních podmínkách je pro morfin v máku stanovena v Německu a Rakousku hodnota 20 mg/kg, v Nizozemí 10 mg/kg.
Pravidelně se nyní v SRN vyšetřují makové hmoty, mák určený k průmyslové výrobě i mák ve spotřebitelském balení. Zatímco v r. 2005 byl obsah morfinu v některých případech tak vysoký, že mohl vyvolávat nežádoucí fyziologické účinky, v r. 2006 zásadně poklesl. Přesto u 76 % ze 110 vyšetřených vzorků byl obsah morfinu nad směrnou hodnotou stanovenou v r. 2006 BfR (Spolkovým úřadem pro hodnocení rizik), která je 4 mg/kg máku, avšak jen 30 % vzorků překročilo obsah 20 mg/kg, který lze podle BfR ještě považovat za únosný.
Všechny makové hmoty měly obsah morfinu pod směrnou hodnotou, mák odebraný z pekáren měl vyšší obsah morfinu než mák z obchodní sítě.
Při stanovování směrné hodnoty nebylo bráno v úvahu, že při zpracování (mletí, tepelném ošetření) dochází ke štěpení alkaloidů. Z toho důvodu není nutno posuzovat příliš kriticky, když je u výrobce zjištěn obsah morfinu odpovídající směrné hodnotě. Horší je, že v obchodní síti mělo 28 % vzorků obsah morfinu nad 20 mg/kg. To nesvědčí o tom, že by byla přijata opatření na snížení obsahu alkaloidů.
Dtsch. Lebensm. Rdsch., 103, 2007, č. 5, s. 193-196
Další informace:
Rizika z opia v máku
Právní hlediska pěstování máku
Hodnota morfinu v máku
Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021