Bezpečnost potravin

Opatrně při moření hlíz

Vydáno: 8. 4. 2009
Autor:

Při moření brambor se opakují stále stejné chyby, které se později vymstí. Němečtí odborníci uvádějí několik zásad aplikace mořidel.

Při moření brambor se opakují stále stejné chyby, které se později vymstí. To se týká především následného sázení hlíz do chladné, vlhké půdy.
Proto je potřeba dbát těchto doporučení:
  • Nemísit příliš mnoho mořidel! Čím více partnerů do směsí, tím vyšší riziko poškození vzcházivosti a problémů s mísitelností a aplikací.
  • Pozor na optimální dávku vody! Při moření během výsadby speciálními aplikátory umístěnými na sazeči je vhodné používat max. 80 až 120 l/ha. Pokud se použije ULV dávkovací zařízení, mělo by to být max. 600 až 1000 ml/t.
  • Používat vhodnou mořicí techniku. Řešení domácí výroby nepřicházejí v úvahu. Kapalina zůstávající v očkách hlíz má fytotoxický účinek, jehož důsledkem je poškození vzcházivosti.
  • Po moření by měla sadba oschnout a pomalu se zchlazovat.
  • U naklíčených hlíz se může mořením poškodit vzcházivost. Ve sporných případech se doporučuje upustit od kombinace mořidel.
  • Dbát na rovnoměrné rozdělení mořidla a dostatečnou pokryvnost povrchu hlíz. To je důležité zejména u suchého moření speciálními aplikátory, kdy se moření provádí posypáním hlíz v násypce sazeče. U vlhkého moření lze rovnoměrného rozdělení mořidla dosáhnout snáze.
  • Moření proti kořenomorce bramborové se vyplatí zvláště při zvýšeném riziku infekce, a to především tehdy, když hlízy vykazují napadení (černá sklerocia) a při časném termínu výsadby. Doporučuje se rovněž při chladném a vlhkém počasí a na těžkých půdách. Přípravek Dithane má současně účinnost i proti stříbřitosti slupky.
Top Agrar, 2009, č. 3, s. 62–63