Bezpečnost potravin

Online databáze Úřadu průmyslového vlastnictví

Vydáno: 31. 5. 2007
Autor: pospisilova

Přehled databází ÚPV zpřístupněných uživatelům k provádění rešerší. Přístup zdarma.

Úřad průmyslového vlastnictví zpřístupňuje na svých internetových stránkách národní a zahraniční online databáze průmyslově právních informací, a to:
– databázi patentů a užitných vzorů,
– databázi průmyslových vzorů,
– databázi ochranných známek platných v ČR.
Pro práci v databázi ochranných známek je zapotřebí se seznámit se systémy třídění ochranných známek (viz Průmyslová práva > Ochranné známky > Systémy třídění).
ÚPV dále zpřístupňuje databázi označení původu a zeměpisných označení. V databázi Evropské komise lze vyhledávat podle:
země.