Bezpečnost potravin

Olomoucké tvarůžky získaly chráněná označení Evropské unie

Vydáno: 1. 7. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 1.7.2010.

Dnes byl na Stálém výboru pro zeměpisná označení a označení původu  projednán návrh nařízení Evropské komise o zapsání názvu “Olomoucké tvarůžky“do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Členské státy jednoznačně podpořily návrh Evropské komise na zápis českého označení.
 
O zápis označení usilovali výrobci, Ministerstvo zemědělství České republiky a Úřad průmyslového vlastnictví již od konce roku 2004, kdy byla žádost o zápis podána Evropské komisi. Německo a Rakousko  podaly proti této žádosti námitky, které v následujícím dohadovacím řízení nebyly vyřešeny.

Dne 1. 7. 2010 Evropská komise finálně projednala na Stálém výboru pro zeměpisná označení a označení původu návrh nařízení na zapsání označení „Olomoucké tvarůžky“. Členské státy jednoznačně s tímto návrhem nařízení  souhlasily a v následném hlasování jej podpořily. Nyní již nic nebrání oficiálnímu zápisu označení „Olomoucké tvarůžky“ do Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. Uvedené označení vstoupí v platnost dvacet dnů po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

 
Dita Vrbová
tisková mluvčí MZe