Bezpečnost potravin

Olomoucké tvarůžky – zapsány do rejstříku CHZO

Vydáno: 10. 8. 2010
Autor: berankova1

Evropská komise přijala nařízení o zápisu do CHZO dne 4. srpna 2010.

Nařízení Komise (EU) č. 702/2010 ze dne 4. srpna 2010 o zapsání názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Olomoucké tvarůžky (CHZO))

Protože chráněn je výraz „Olomoucké tvarůžky“ jako celek, lze jinou než zeměpisnou část výrazu použít, a to i v překladu, po celé Unii, pokud jsou dodrženy zásady a předpisy platné v právním řádu Unie.

Evropská komise přijala toto nařízení:
– Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.
– Výraz „ Olmützer Quargel“ může být používán k označení sýra, který neodpovídá specifikaci uvedené pro „Olomoucké tvarůžky“, po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.
– Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Zdroj:  Úřední věstník Evropské unie, L 203, 5. 8. 2010, s. 11-13

Tisková zpráva MZe ze dne 1. 7. 2010: „Olomoucké tvarůžky získaly chráněná označení Evropské unie