Bezpečnost potravin

Olivový olej s povinným značením

Vydáno: 9. 2. 2009
Autor: bodokova1

Od  1. 7. 2009 bude značení olivového oleje „panenský“ a „extra-panenský“ povinné.

O povinném značení rozhodly členské státy EU na jednání Řídicího výboru pro olejniny a výrobky z nich dne 3. 2. 2009. Do dnešního dne stávající platné Nařízení EK č. 1019/2002 totiž umožňovalo různé, rozdílné možnosti značení původu olivového oleje, ačkoliv původním cílem nařízení „de facto“ bylo zavést povinné značení pro panenský a extra-panenský olivový olej.
 
Evropská komise se nyní rozhodla tuto situaci napravit tím, že tento olej bude povinně značen, aby nedošlo k matení spotřebitelů.
 
Jinými slovy, od července tohoto roku, olivový olej, který je původem jenom z jedné země bude označen příslušným členským státem EU, nebo bude mít označení třetí země, ze které byl dovezen. Také může být označen slovy: „původ EU“, pokud se jedná o směs olejů, tedy značeními: “směs olivových olejů pocházejících ze zemí EU“, nebo: “směs olivových olejů ze zemí ležících mimo EU“, nebo: “směs olivového oleje se zemí EU a zemí ležících mimo EU“.
 
Ostatní údaje o oleji jako jeho barva, hustota, jemnost, chuť a podobně jsou již upravena pravidly Mezinárodní rady pro olivový olej – ( IOC), a mohou být také použity pro dodatečné značení panenských a extra-panenských olejů a značeny i zemí původu, na příklad „vyrobeno v Itálii“.
 
Zajímavé je také to, že například Španělsko s tímto rozhodnutím nesouhlasí, vzhledem k tomu, že velká část produkce olivového oleje prezentované v této zemi pochází ze Severní Afriky.
 
Rozhodnutí ale bylo přijato majoritní většinou s tím, že proti hlasovalo pouze Řecko a Španělsko; Malta se jednání nezúčastnila a Švédsko se hlasování zdrželo.
 
 
 
Zdroj: Agrafacts