Bezpečnost potravin

Olivový olej čepovaný z „bag in box“

Vydáno: 9. 12. 2007
Autor: pospisilova

Je kritizováno rozhodnutí Evropského soudu zakazujícího stáčení olivového oleje do malých obalů v prodejně.

Rostoucí zájem spotřebitelů o olivový olej vedl k tomu, že někteří výrobci začali olej nabízet v 5 l plastových sáčcích umístěných v keramické nádobě („bag in box“). Sáček je opatřen hadičkou s uzávěrem, což umožňuje stáčení v prodejně do menších obalů. Systém získal oblibu u spotřebitelů, ale byl kritizován některými národními kontrolními orgány a nakonec i Evropským soudem, který vydal 7. září 2006 nesouhlasné rozhodnutí (případ C-489/04, OJ C 261, 28.10.2006).
Podle rozhodnutí jsou poškozovány zájmy spotřebitele v tom, že není jistota, zda nedošlo k falšování, tzn. zda spotřebitel dostane výrobek uvedený na obalu. Přitom se jedná o obdobu systému používaného při čepování vína či octa. Systém neodporuje ani směrnici 2000/13/ES o označování (čl. 1. odst. 3, písm. b), podle které olivový olej, stejně jako většina jiných potravin, nemusí být prodáván jako balený, tzn. takový u něhož musí způsob balení zajistit, že nemohlo dojít k záměně obsahu. Sporný je výklad ustanovení nařízení 1019/2002/ES o olivovém oleji (čl. 2 odst.1): „Oleje uvedené v čl. 1 odst. 1 se konečnému spotřebiteli nabízejí v balení o maximálním obsahu 5 litrů. Takové balení je opatřeno uzávěrem, který není možné znovu použít, a je označeno etiketou…“.