Bezpečnost potravin

OECD: potraviny a krmiva nového typu

Vydáno: 27. 9. 2010
Autor:

Tzv. consensus dokumenty pro jednotlivé komodity. Regulace v členských zemích OECD. Databáze výrobků.

Většina členských zemí OECD má vypracován systém pro posuzování a regulaci bezpečnosti potravin a krmiv nového typu, včetně produktů moderní biotechnologie. Program práce OECD v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv nového typu (novel foods and feeds) je zaměřen na podporu mezinárodní harmonizace při posuzování a regulaci bezpečnosti potravin a krmiv nového typu, včetně produktů moderní biotechnologie. Výstupy z tohoto programu jsou k dispozici vládám, průmyslu i ostatním zainteresovaným subjektům.
Hlavní složkou programu je vytvoření dokumentů (tzv. “consensus documents”), které poskytují informace o kritických parametrech z hlediska bezpečnosti potravin a výživy a to pro každou potravinářskou plodinu. Další důležitou složkou programu jsou informace o regulaci v jednotlivých zemích OECD a o výrobcích (potravinách a krmivech nového typu).
 
Online jsou nově k dispozici tři “consensus” dokumenty: čirok, sladké brambory a papája. Obsahují informace o klíčových nutričních faktorech, antinutričních faktorech, toxikantech a alergenech, pokud se použijí jako suroviny při výrobě potravin.
 

Zdroj: OECD